mediation

mediation

U bent in conflict geraakt en het lukt niet er samen uit te komen. Mediation kan dan uitkomst bieden; ik begeleid u dan samen in dat proces.

Mediation is geschikt voor conflicten op vrijwel alle vlakken, zowel zakelijk als in de privésfeer. Voorwaarde is dat de betrokkenen openstaan voor overleg en willen deelnemen aan de gesprekken bij de mediator. Juridische procedures leiden vaak tot verscherping van conflicten; als mediator werk ik graag aan een constructieve, houdbare oplossing. Met mijn juridische kennis zal ik u informeren over het juridische kader zodat u samen goed onderbouwd een beslissing kunt nemen.

Ik heb veel opleidingen gevolgd op het gebied van omgaan met conflicten en emoties. In combinatie met mijn langjarige ervaring als familierechtadvocaat en mijn inmiddels grijze haren, kan ik u helpen het gesprek weer op gang te brengen. Om zo de juridische kluwen te ontwarren en helder te krijgen waar het werkelijk om gaat. Zodat vanuit wederzijdse erkenning en respect constructieve oplossingen zich kunnen aandienen die voor alle betrokkenen bevredigend zijn.

Daarmee is de acceptatie en houdbaarheid van een oplossing vele malen groter dan na een uitspraak van de rechter. Andere voordelen van mediation zijn dat mediation aanzienlijk minder tijd in beslag neemt en bovendien voordeliger is dan een rechtsgang. Mediation is laagdrempelig en leidt tot een beter begrip voor elkaars standpunten en tot afspraken over de verdere communicatie. Relaties raken daardoor niet verder beschadigd, maar worden vaak zelfs tot op zekere hoogte hersteld. Dit is zeker van belang als u in de toekomst nog met elkaar te maken hebt, bijvoorbeeld als u samen een bedrijf runt of ouders bent.

In de vele jaren dat ik nu actief ben als (voormalig) advocaat, bijzondere curator en mediator heb ik goed contact opgebouwd met verschillende ketenpartners en een uitgebreid netwerk in de regio zodat ik u optimaal van dienst kan zijn.

Mocht mediation om welke reden dan ook niet slagen, dan kan deze door betrokkenen (inclusief mij als mediator) worden beëindigd. Wanneer nodig, kan het geschil dan alsnog aan de rechter worden voorgelegd. Verslagen uit de mediation en andere uitgewisselde informatie mogen in zo’n geval niet in deze procedure worden ingebracht.

U kunt bij mij terecht voor mediation bij:

  • Echtscheiding / beëindiging samenleving
  • Ouderschap / zorgverdeling / gezag
  • Alimentatie (kinderen /partner)
  • Arbeidskwestie
  • Burengeschil
  • Erfrechtkwestie / familieruzie
  • Mediation in strafzaken / Herstelrecht
  • Zakelijke geschillen
  • Maatschapsconflicten

Ik ben geregistreerd als MfN-registermediator.

1D6A1415-bewerkt
Vosindepolder

Contact

U kunt mij telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9 en 17 uur. In geval u mij niet treft, stuurt u dan graag een e-mail. Ik neem dan spoedig contact met u op.

T  06-15 638 836
E  ineke@vosindepolder.nl

© 2021-2024 - Vos in de polder