algemene informatie

algemene informatie

Vos in de polder is een eenmanszaak (KvK: 37156638, BTW-nr: NL001752332B24), gevestigd aan Westdijk 22, 1464 PB Westbeemster. De praktijk wordt uitgeoefend door mr. J.S. Vos (Ineke).

Het kantoor is aangesloten en geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is mr. Vos geregistreerd onder personen- en familierecht en dan met name de volgende sub-rechtsgebieden:

- Mediation                        Vosindepolder
- Bijzondere curator
- Echtscheidingen/beëindiging samenleving
- Ouderschap
- Omgangsregeling
- Alimentatie
- Erkenning
- Jeugdbeschermingsrecht
- Internationaal privaatrecht

Deze registratie verplicht om elk kalenderjaar de hiervoor benodigde opleidingspunten te behalen. De opleidingspunten worden behaald door het volgen van door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende cursussen en/of op een andere door in de Verordening op de vakbekwaamheid beschreven wijze.

Daarnaast wordt jaarlijks deelgenomen aan een kwaliteitstoets in de vorm van gestructureerde feedback, door middel van intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg.

De volgende regelingen zijn van toepassing:
- de gedragsregels voor de advocatuur van de NOvA
- de gedragscode van de Raad voor Rechtsbijstand
- de gedragsregels van de mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Vos in de polder is adequaat verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Chabot assuradeuren te ‘s-Hertogenbosch.

Op de dienstverlening van Vos in de polder zijn algemene voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op deze website en waarnaar wordt verwezen in elke opdrachtbevestiging. Het kantoor beschikt over een klachtenregeling en privacyverklaring, eveneens op deze website te vinden.

Vos in de polder beschikt niet over een Stichting Derdengelden met bijbehorende rekening derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Als vervanger voor het kantoor treedt op mr. F.J. Baars, advocaat in Alkmaar.

VOS streep vosje
Vosindepolder

Contact

U kunt mij telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9 en 17 uur. In geval u mij niet treft, stuurt u dan graag een e-mail. Ik neem dan spoedig contact met u op.

T  06-15 638 836
E  ineke@vosindepolder.nl

© 2021 - Vos in de polder